x
logo

Znaczenie inwestycji

Znaczenie inwestycji

Inwestycja ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecznej pracy północnozachodniego regionu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Poprawiać będzie także warunki wyprowadzenia mocy z istniejących i projektowanych farm wiatrowych, w tym lokalizowanych na Morzu Bałtyckim.

Inwestycja celu publicznego

Budowa linii Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Linia służy przede wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za jej pośrednictwem. Jednocześnie, jej prawidłowa praca przyczynia się do poprawy funkcjonowania całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który zapewnia dostęp do energii elektrycznej wszystkim odbiorcom w Polsce.