x
logo

Zakres inwestycji i przebieg prac

Zakres inwestycji i przebieg prac

Linia elektroenergetyczna 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina, o projektowanej długości 171 km, wybudowana zostanie na obszarze dwunastu gmin w dwóch województwach: w północnej części województwa wielkopolskiego i we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Połączy trzy stacje elektroenergetyczne (SE): rozbudowywane SE Dunowo i SE Piła Krzewina oraz nowo zbudowaną SE Żydowo Kierzkowo.

Stacje te obecnie połączone są wyeksploatowanymi liniami przesyłowymi o napięciu 220 kV. Zastąpienie ich nową linią, umożliwiającą przesyłanie energii elektrycznej pod napięciem 400 kV, poprawi pewność zasilania całego regionu i niezawodność sieci. Przynosi także korzyść dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w postaci zmniejszonych strat przesyłanej energii.

Inwestycja ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecznej pracy północnozachodniego regionu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Poprawiać będzie także warunki wyprowadzenia mocy z istniejących i projektowanych farm wiatrowych, w tym lokalizowanych na Morzu Bałtyckim.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2025 roku.