x
logo

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla naszej inwestycji

12.10.2023

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla naszej inwestycji

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla naszej inwestycji. Decyzja określa warunki, według których linia może być wybudowana z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04.08.2023 r. , znak: WONS.420.30.2022.AW.AC.61 dot. przedsięwzięcia pn. Budowa linii 400 kV Dunowo- Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przed wydaniem decyzji powstał raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oparty na przeprowadzonej wcześniej, kompleksowej, obejmującej pełny cykl wegetacyjny, inwentaryzacji przyrodniczej. Pozwoliła ona ustalić czy linia będzie wpływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt. W analizach uwzględniono również oddziaływanie linii na ludzi.

INWESTYCJA W LICZBACH