x
logo

Początek spotkań z mieszkańcami gmin

21.05.2021

Początek spotkań z mieszkańcami gmin

W kwietniu i maju informacje na temat naszej inwestycji zostały przedstawione Burmistrzom, Wójtom i Radnym ze wszystkich gmin na projektowanej trasie linii. Wystąpienia podczas sesji rad Gmin oraz spotkań z Radnymi były nie tylko okazją do dokładnego omówienia inwestycji ale także okazją do odpowiedzi na szczegółowe pytania.

24 maja 2021 r. rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych w sołectwach przez które przebiega planowana trasa nowej linii elektroenergetycznej. Chcemy, by była to okazja do spotkania się nie tylko z właścicielami nieruchomości, do których skierowaliśmy imienne zaproszenia, ale także ze wszystkimi osobami zainteresowanymi tematyką inwestycji.

Z uwagi na sytuację epidemiczną nie możemy organizować spotkań w większym gronie. Dlatego przygotowaliśmy się do dyżurów informacyjnych. Rozmowy podczas dyżurów będą dotyczyły planowanego przebiegu trasy linii napowietrznej oraz dalszych kroków związanych ze współpracą z właścicielami nieruchomości na trasie inwestycji. Jednocześnie zapewniamy Państwa, że PSE dołożą wszelkich starań, aby spotkania z właścicielami i mieszkańcami w ramach pełnionych dyżurów, przebiegały w warunkach umożliwiających przekazanie wszelkich potrzebnych informacji, ale przede wszystkim zapewniających bezpieczeństwo obu stronom rozmów.

W trakcie oczekiwania na spotkanie, zalecamy zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób. Prosimy także o zabranie ze sobą maseczek ochronnych i zasłanianie ust i nosa podczas przebywania w punkcie informacyjnym.

 

INWESTYCJA W LICZBACH