x
logo

Pierwsze spotkania z Radnymi gmin Tychowo i Złotów

04.03.2021

Pierwsze spotkania z Radnymi gmin Tychowo i Złotów

W lutym 2021 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań z Radnymi gmin, przez które przebiega projektowana trasa linii 400 kV. Pierwsze spotkania odbyły się w gminach Tychowo (woj. zachodniopomorskie) i Złotów (woj. wielkopolskie).

Dla Radnych były one okazją do zapoznania się z założeniami inwestycji, harmonogramem jej realizacji oraz działaniach, jakie Inwestor planuje prowadzić w tym roku, w każdej z gmin. W pierwszej kolejności będą to spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw, na terenie których zlokalizowana zostanie nowa linia.

O terminach i miejscach spotkań, a także ich formie uwzględniającej obostrzenia pandemiczne, będziemy na bieżąco informować.”

INWESTYCJA W LICZBACH